Baş Ölkə

Tehrandan Azərbaycan şairinin külliyyatının surəti əldə edilib

AMEA Məhəmməd Füzuli adına Əlyazmalar İnstitutunun elmi işlər üzrə direktor müavini, filologiya elmləri doktoru Paşa Kərimov Tehranın Məclis kitabxanasından Səfəvilər dövründə yaşamış təbrizli Azərbaycan şairi Heydərinin farsca əsərlər külliyyatının surətini əldə edib.

AMEA-dan APA-ya verilən məlumata görə, buraya şairin divanı, müxtəlif münasibətlərlə yazdığı şeirlər və qəsidələr daxil edilib.

“294 səhifədən ibarət əlyazmada 1572-ci il tarixi qeyd olunub. Təzkirələr göstərir ki, Heydəri gözəl şeirlər müəllifi olub. Məkkə və Mədinəni ziyarət edib, üç dəfə Hindistana gedib. Üçüncü Böyük Moğol imperatoru, əlli il hakimiyyətdə olmuş Cəlaləddin Məhəmməd Əkbər şaha (1556-1605) həsr etdiyi qəsidəyə görə yüksək məbləğdə – on min rupi mükafat, xalat və bir at alıb. Heydərinin surəti əldə edilən külliyyatında Əkbər şaha həsr edilmiş həmin qəsidə vardır. Şair XVI əsrin sonlarında vəfat edib”, – deyə məlumatda qeyd olunub.

Bir cevap yazın