Maraqlı

Ağ Gilas və Albalı mürəbbələrinin hazırlanması

Ağ gilas mürəbbəsi
Çəyirdəyi çıxarılmış gilas – 1 kq, şəkər 1-1,2 kq, limon turşusu – 2 q, vanilin 1 q və yaxud
hil 3 q.
Mürəbbə   bişirmək   üçün  sıx  ətlikli  gilas   sortları   götürülür.  Çəyirdəyi  çıxarılmış  gilasın
üzərinə   toz   şəkər   əlavə   edilir.   3-5   saat   saxlanılır.   Zəif   alov   üzərində   hər   dəfə   6-8   dəqiqə
qaynadılıb, 5-6  saat saxlanılmaqla 3 dəfəyə bişirilir. Hazır olana yaxın limon turşusu, vanilin və
ya hil əlavə edilir.
1 kq gilasa 1 ədəd orta irilikdə limon götürülüb qabığı ilə birlikdə xırda doğranılır (nazik
dairəvi dilimlərə də doğramaq olar), mürəbbə hazır olana 15-20 dəqiqə qalmış əlavə edilir. Belə
mürəbbə daha da ətirli və dadlı olur. Bu zaman limon turşusu və ətirvericilər əlavə edilmir.
Gilas mürəbbəsini qoz ləpəsi ilə də hazırlayırlar. Gilasın tumu çıxarılıb yerinə 1\8 qoz
ləpəsi qoyulur və yuxarıdakı qayda üzrə bişirilir. Şəkərin miqdarı hər kq meyvə üçün 200 q artıq
götürülə bilər.
Albalı mürəbbəsi
Albalı – 1 kq, şəkər – 1-1,2 kq, su – 1 stəkan.
Albalını   həm   şəkər   şərbətinə   töküb   və   həm   də   üstünə   toz   şəkər   səpib   öz   suyunu
buraxdıqdan sonra bişirirlər. Şirədə bişirilən mürəbbənin rəngi tünd olur.
Mürəbbəni su əlavə etmədən bişirdikdə, meyvələr təmizlənir, yuyulur və aşsüzənə tökülür.
Sonra   mürəbbə   bişiriləcək   qaba   növbə   ilə,   albalı   və   toz   şəkər   tökülüb   şirəsi   çıxana   qədər
saxlanılır, sonra vam istilikdə birbaşa və ya iki dəfəyə bişirilir.
Mürəbbəni şəkər şərbətində bişirdikdə 1 kq şəkərə 1 stəkan su əlavə edilir, şirə qaynadıqda
kəfi alınır, sonra meyvə əlavə edilir və hazır olana kimi bişirilir. Arabir kəfi yığılır. Mürəbbə
hazır olana yaxın 4-5 ədəd ətirşah yarpağı salınır.